Kem phục hồi da dưỡng trắng ban ngày Sakura Restorative Day Cream 2 | Mỹ phẩm Sakura Nhật Bản

Kem phục hồi da dưỡng trắng ban ngày Sakura Restorative Day Cream 2

Kem phục hồi da dưỡng trắng ban ngày Sakura Restorative Day Cream 2

Thành phần chính của kem phục hồi da dưỡng trắng ban ngày Sakura Absolute Perfect UV Protection Restorative Day Cream