Kem phục hồi da dưỡng trắng ban ngày Sakura Restorative Day Cream 4 | Mỹ phẩm Sakura Nhật Bản

Kem phục hồi da dưỡng trắng ban ngày Sakura Restorative Day Cream 4

Kem phục hồi da dưỡng trắng ban ngày Sakura Restorative Day Cream 4

Kem phục hồi da dưỡng trắng ban ngày Sakura được Bộ Y Tế chứng nhận và cấp giấy phép lưu hành trên toàn quốc – Kết quả thử nghiệm 1