Quy định và hình thức thanh toán | Mỹ phẩm Sakura Nhật Bản

Quy định và hình thức thanh toán

Quy định và hình thức thanh toán

Khi đặt mua hàng tại SaKura Nhật (sakuranhat.com), để thuận tiện và dễ dàng Quý khách có thể chọn lựa một trong những hình thức thanh toán như sau.